MOONSHOT PROJEKTI

"Moonshot" projekti su inovacije kojima je cilj istinski transformirati razmišljanja koja stoje iza industrija.

Europski digitalni centar za inovacije
'AI za pametno zdravstvo i medicinu'

Naš prvi dalekosežni projekt ovog tipa je Europski digitalni centar za inovacije ‘AI za pametno zdravstvo i medicinu’.

Konzorcij okuplja vodeće hrvatske:

Tehnološke tvrtke

Zdravstvene institucije

Udruge pacijenata

Istraživačke laboratorije

Akademsku zajednicu

CroAI

Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju

Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, Croatia

OIB: 29213482736


Copyright © 2020 CroAI

  • CroAI LinkedIn
  • CroAI Facebook
  • CroAI YouTube
  • CroAI Instagram
  • CroAI Twitter