Croatian AI Landscape

Krajolik hrvatskog AI tržišta u konstantnom je porastu posljednjih godina, a sve do sada nije postojao relevantan pregled svih dionika tog tržišta, od AI tvrtki i startupa do šireg ekosustava umjetne inteligencije u Hrvatskoj koji uključuje obrazovne i istraživačke ustanove, udruge i predstavnike javnog sektora.

Ovim istraživanjem želimo stvoriti takav pregled, po uzoru na druge države koje su na taj način postigle značajan legitimitet svog AI tržišta te istovremeno dobile vrijedan uvid u točan broj različitih dionika, smjer njihovog djelovanja i uvid u aktualne izazove koje trebaju adresirati.

Pomozite nam da po prvi puta stvorimo jedinstveni pregled ukupnog AI tržišta u Hrvatskoj!

Ukoliko ste Vi ili Vaša organizacija na bilo koji način uključeni u primjenu, razvoj, edukaciju, istraživanje ili podršku vezano uz umjetnu inteligenciju, obavezno ispunite ovu kratku anketu (cca. 5 min).

Anketu provodi CroAI, Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju.