DONACIJE

Podržite naše inicijative

Velikodušnost i odanost naših simpatizera omogućuje nam da ostanemo predani pružanju najbolje moguće usluge AI zajednici i doprinosimo daljnjem razvoju umjetne inteligencije. Izravna darivanja najčći su oblik darivanja i mogu biti nenamjenska ili, u nekim okolnostima, namijenjena određenom projektu ili programu. Hvala Vam što pomažete da se CroAI programi razvijaju.

Naše podatke o plaćanju možete pronaći u nastavku:

IBAN: HR3124020061100960625
Croatian Artificial Intelligence Association
Pere Budmanija 5, Zagreb
Model „HR69“ i poziv na broj „00000-OIB DONATORA“ za

fizičke osobe ili „00000-MB DONATORA“ za pravne osobe.

Ili me skeniraj u svojoj

aplikacija za m-bankarstvo

Zahvalni smo na vašem doprinosu!

Impressum

NAME
Croatian Artificial Intelligence Association

HEADQUARTERS
Ulica Pere Budmanija 5, HR-10000 Zagreb, Croatia, European Union

OIB
29213482736

MB
05211506

RNO (MFIN)
0440221

IBAN
HR3124020061100960625 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

EMAIL
predsjednistvo@croai.org

CroAI

Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju

Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, Croatia

OIB: 29213482736


Copyright © 2020 CroAI

  • CroAI LinkedIn
  • CroAI Facebook
  • CroAI YouTube
  • CroAI Instagram
  • CroAI Twitter