top of page

CROAI DOGAĐAJI

AI2FUTURE

CroAI Party

Dvodnevna središnja AI konferencija u listopadu

Glavni networking event za CroAI zajednicu, održava se dva puta godišnje
Spring & Christmas Party

CroAI Meetup

TGGxCroAI Meetup

Mjesečne rasprave o temama od društvenog značaja

Događaj namijenjen inženjerima, koji obrađuje najrelevantnije AI teme iz tehničke perspektive

Online CroAI Meetup

ML Pub Club

Mjesečne online rasprave o trenutnim trendovima u AI-u

Mjesečna okupljanja ML inženjera,
svaki prvi utorak u mjesecu

Product Club

Mjesečna okupljanja za ljude u productu, svaki treći utorak u mjesecu

DevOps Club

Mjesečna okupljanja infrastructure inženjera, zadnji utorak u mjesecu

bottom of page